Jordi Rello

Universitat Internacional de Catalunya, Barcelona